Webové stránky, literatura, odkazy

10. února 2011 by  
Sudety Odkazy

Prosím přidejte do komentářů odkazy na knihy, literaturu, webové stránky, archivy týkající se pohraničí, německého odsunu a poválečných let.

Český červený kříž
– pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech
– pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy
Kontakt: http://www.cervenykriz.eu/cz/patracisluzba.aspx

Knihy, literatura
Emil Trojan, Martin Vaňourek – Tak přísahali…
(Partyzánský odboj v českém pohraničí v letech 1939 – 1945)

Tomáš Staněk – Perzekuce 1945
Autor v popisu událostí v našich zemích, o kterých se dnes diskutuje, zda šlo o „odsun“ nebo „vyhnání”, tehdy tak zvaného „nespolehlivého obyvatelstva”, vsadil na suchý výčet záznamů, vzpomínek a faktů, jak to vyžaduje precizní práce historika.

Jaroslav Pospíšil – Hyeny
(Československo patřilo k zemím, které postupovaly proti tak zvaným válečným zločincům, nacistům a zrádcům velmi tvrdě. Rozsah represálií byl značný. Často se nejhůře chovali občané, kteří ještě před několika dny byli zcela pasivní a nebo dokonce s Němci spolupracovali a kteří se svou revoluční horlivostí snažili zakrýt svoji minulost.)

Adrian von Arburg, Tomáš Staněk – Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951
Rozsáhlá dokumentace k důležitým otázkám vysídlení Němců a proměny českého pohraničí.

Zbyněk Ludvík, Václava Bureš – Černá kniha minulosti
Vzpomínky na věznice a komunistické koncentrační tábory na uranových dolech. Vydává svědectví již od roku 1945.

Hans Mirtes, Alfred Oberwandling – Nezapomenutelná vlast Sudetenland