Rubriky
Zajatci

Praha 5. května 1945

Odpoledne 5. května 1945 se naplnil krutý osud pro tisíce zraněných německých vojáků v lazaretech. Lůza je střílela na lůžkách a vyhazovala z oken. Osud neušli ani chodící ranění vojáci, po tisících byli ubíjeni, věšeni a stříleni. V noci 6. května byly na všechny budovy vyvěšeny transparenty s nápisy „Němcům smrt“. I sloupy byly takto polepeny. Byty Němců byly vykrádány. Mnoho jejich obyvatel bylo vyhazováno z oken a mláceno. Tisíce bylo vystaveno běsnění lůzy ve sklepích, z kterých byla zřízena provizorní vězení. Německé vojenské velení požadovalo, aby bylo masakru ušetřeno německé civilní obyvatelstvo. Tento požadavek Češi odmítli a nahé německé ženy a dívky byly hnány jako štít před vozidly povstalců. Německá část Prahy zažila již 5. května 1945 první trýznění a mučení, když byly hnáni ulicemi do kinosálů a škol, kde byly internováni. Cesty byly lemovány Čechy všech věkových skupin. Byly atakovány kameny, holemi deštníky a polévány pomejemi. Se zdviženýma rukama se vlekly ulicemi. Ženy byly za skupin odtrhávány a zavlékány do domů a lokálů. Kdo chtěl, mohl je znásilnit. Ženy byly nůžkami na papír ostříhány, byly jim strhány šaty a těla pomalována hákovými kříži na zádech a prsou. Takto bylo postiženo tisíce žen a dívek. Mnoho z nich bylo nuceno otevřít ústa a od svých mučitelů musely snášet močení do úst. Na některých místech bylo vidět německé ženy bez šatů klečet na kolenou a umývat asfalt. Do toaletních zařízení na Václavském náměstí byly nahnány stovky Němců, že nemohli ani s rukama hýbat. Nejhůře se dařilo německým vojáků, kteří padli do rukou Čechů. Ti, kteří byli ihned zastřeleni, mohli mluvit o štěstí. Mnoho z nich ale bylo veřejně mučeno, pověšeno, zatlučeno do sudu se hřeby a k smrti ukouleno.

Tento den došlo v Praze k prvním masovým popravám civilistů, na kterých se podílela velká část českého obyvatelstva. Byli to stejní lidé, kteří do posledních chvil sloužili německé válečné mašinérii.

 Autor: Ingomar Pust – Výkřiky z  pekla

11 reakcí na „Praha 5. května 1945“

Nutno dodat, že zběsilí čeští sadisté, kteří v květnu 1945 páchali tyto neuvěřitelné zločiny, nejenže předtím žili jako normální, bezúhonní občané, ale oni tak – bohužel – žili i potom. Dnes už je většina z nich jistě na onom světě, avšak donedávna jsme je potkávali běžně na ulicích a my mladší jsme je pouštěli v městské dopravě sednout. Vypadali docela obyčejně, jako starší lidé kdekoli v Evropě. Krev na jejich rukou nebyla vidět. Ani jejich tváře neprozrazovaly, jakých hrůz se v roce 1945 dopouštěli. Nestihlo je pohrdání od spoluobčanů, tím méně zasloužený trest. Naopak, mnozí z nich pobírali přídavky k důchodu jako „účastníci odboje“, každoročně v květnu si s cynismem sobě vlastním připíchli na klopy nějaký ten „Odznak čs. partyzána“ či jiné vyznamenání a scházeli se u pomníků nebo v sálech „Svazu bojovníků za svobodu“ či Ministerstva obrany. Poklábosili o tom, „jaké to byly bestie, ti Němci“ a „jak jsme jim to tehdy v květnu nandali“. Právě tak to líčili svým dětem a vnukům. Měli nějaké výčitky svědomí? To nevíme a už se to asi nedozvíme. V každém případě mi není známo, že by se někdo z nich z krvavých zločinů proti poraženým Němcům veřejně vyzpovídal. Ani po listopadu 1989. Obrazně lze tedy říci, že vina oněch lidí(?) zde zůstala a přešla v jakési podobě na jejich potomky. Žádné zlo se totiž neztratí, není-li potrestáno nebo neučiní-li jeho pachatel alespoň upřímné pokání. Nesmírné zlo z jara a léta roku 1945 tu proto zůstává a působí na život dalších pokolení. Jakým způsobem, není snad ani třeba popisovat. Jak „úspěšně“ si český národ vede, vidíme všude okolo sebe. V posledních měsících je mezi Čechy velmi populární písnička „Za co, pane Bože, za co?“, v níž autor hořekuje nad katastrofálním nezdarem polistopadového vývoje. Odpovídám tedy: Za TO, čeští lidé, za TO!

Další pozoruhodný aspekt tzv. Pražského povstání, o němž se málo hovoří, je (ne)účast německé armády a dalších něm. ozbrojených sborů. Češi se sice snaží presentovat pražské události 5.-8. května 1945 jako „boj“ povstalců proti něm. ozbrojeným silám, dnes však už je dostatečně známo, že jde o účelovou ideologickou lež, která má zastřít pravou povahu toho, co se tehdy v Praze dělo. Šlo jen a pouze o masakr většinou bezbranných německých obyvatel a vzdavších se vojáků. K němu by však nemohlo dojít, pokud by něm. ozbrojené síly neprojevily až zarážející nestatečnost. Stalo se totiž to, že jedinou starostí wehrmachtu, SS a dalších ozbrojených sborů bylo utéci co nejrychleji do Německa, do americké okupační zóny, tedy z dosahu obávané Rudé armády a vyhnout se tak zajetí „na Sibiři“. Němečtí muži ve zbrani se tedy zachovali hanebně, opustivše obyvatelstvo, které – jako každá armáda světa – měli za úkol bránit. Někteří demoralisovaní příslušníci wehrmachtu dokonce měnili s Čechy své zbraně za jídlo či za civilní oděvy. Těmito zbraněmi pak Češi vraždili německé ženy, děti a starce. Je známo, že Schoernerova skupina armád, dislokovaná v Protektorátu, čítala kolem 800 tisíc dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků. Stačilo by jistě nasadit sto tisíc z nich do Prahy a Češi by se velmi rychle uklidnili a jejich zbabělý zákeřný sadismus by z nich jako mávnutím kouzelného proutku vyprchal. Čech je totiž schopen mučit a vraždit jen má-li záruku, že se mu za to nic nestane. Těchto sto tisíc vojáků by krylo evakuaci civilního obyvatelstva a ústup zbývajících armád. Vždyť Rusové byli ještě daleko a jejich první voje dorazily do Prahy až 9. května ráno! Na spořádanou evakuaci veškerých něm. obyvatel bylo tedy času relativně dost. Wehrmacht i SS však místo plnění svých povinností hanebně uprchly! Dokonce i ty útvary něm. ozbrojených sil, jež v Praze byly a zůstaly, se staraly především o sebe a osud civilních soukmenovců je příliš nezajímal. Jedinou polehčující okolností snad může být, že nikdo netušil, jak se do té doby k Říši velmi loyální Češi začnou chovat. Avšak jakmile české vražedné šílenství začalo, mělo něm. vojsko ihned zasáhnout i za cenu znemožnění vlastního ústupu na západ. Voják musí být připraven zahynout, jde-li o život žen a dětí!

No buď se úplně zbláznil anebo si někdo místo něj dělá srandu. Každopádně tady asi nemá smysl diskutovat. Co se stalo je smutné, ale jako důležitější mi příjde raději na nějakou aktivitu v Sudetech přispět.

tak jako sadističtí češi byly od roku 1933 do roku 1945 sadističtí svině němci, rozdíl je tedy v délce … češi řádově rok a pak po roce 1948 češi komunisti, kdežto němci „pouhých“ 12let, chudáčci

Troll Bogner řádí nově i na bruntal.net, kde jsou také články pana Chocholatého, dokonce se tam vydává i za šlechtice a svoje údaje stále vylepšuje tvdí tam, že Němců bylo zavražděno 500 tisíc:
http://www.bruntal.net/comment.php?akce=fullview&cisloclanku=2009110001
„To jsou hrozné zločiny, které český národ způsobil! Mnohonásobně horší než Lidice a Ležáky. Z tohoto národa nikdy nic dobrého nevzešlo a nikdy nic nevzejde. “

http://www.bruntal.net/comment.php?akce=fullview&cisloclanku=2012040003

„Jak to někdo může tak idealizovat, hrůza, to je strašné, největší masakry v historii lidstva, přečtěte si tu pana Chocholateho von Gröger! Styďte se Češi! Každý Čech je tím vinen a musí být potrestán. Čechy a Morava jsou stará německá území.”

http://www.bruntal.net/comment.php?akce=fullview&cisloclanku=2005042703

“Je potřeba odsoudit všechny Čechy, za tak hrozný masakr. Jiné zdroje uvádí až tisíce lidí v Bruntále. Češi nejsou dle mého hodni nazývat se evropským civilizovaným národem. Měli by být z pohraničí všichni odsunuti. I ti co tam bydlí stovky let, protože princip kolektivní viny je základním principem, který je nutné uplatňovat na Čechy a podobné národy. Je nutné naopak odsoudit jeho uplatňování na tak pokročilé národy jako jsou Němci anebo Angličané, Holanďané atp.”

http://www.bruntal.net/comment.php?akce=fullview&cisloclanku=2006112001

Někde jsem tam ještě od něj zahlédl, že v Javoříčku (Jaworzitz?) zavraždili Češi Němce.

No nevím, dle mého by se mělo rozlišovat mezitím, kdo co konkerétně dělal a kdo už ne.

Bohužel, pane Hynku, výroky na bruntálském netu nejsou mým dílem, i když nemohu říci, že bych s nimi nesouhlasil. Děkuji, že jste nás obohatil tak zajímavými odkazy. Já zase mohu všem čtenářům doporučit server Náš směr (nassmer), kde se dočteme m.j. i mnoho zajímavého o kriminálním dědictví českého národa z r. 1945. Dále pak opět naléhavě doporučuji všem k zakoupení a přečtení knihu PRAŽSKÝ TANEC SMRTI od Olgy Barényiové. Jde o románově pojatou reportáž o událostech, jež se bohužel dodnes eufemisticky nazývají „Pražské povstání“. Benešovce a klausisty bohužel asi tato četba nevyléčí, ale lidem, kteří usilují o poznání objektivní pravdy, může dát mnoho.

a co delali nemci hruza hnaly do kostola civilyste a za ziva upalovaly prominte za me psani nejsem čech

Pan R.Bogner a mnozí další „historici“ využívají- s prominutím – podělanosti současné české historické a politické reprezentace k tomu, aby se zviditelňovali na tématu, ke kterému už nejsou doboví a věrohodní svědci. Jistě se v květnu 1945 v Praze i jinde v zemích t.zv. protektorátu páchala zvěrstva na Němcích, kteří nestihli včas utéct do reichu. Stejné to bylo ovšem také ve fašistické Italii po pádu Duceho, v povstání Paříže proti okupantským německým vojskům, nemluvě o tom, co se dělo ve východním Prusku a Polsku za postupující Rudou armádou. Jsem 79letý Čech a pražák a je mi zatěžko se smířit s tím, že k výročí povstání Čechů v Praze a na mnoha dalších místech Čech,Moravy,Slezka v květnu 1945 se nenajde kvalifikovaný historik, který by zlovolné a účelově zaměřené (proti dekretům presidenta Beneše)“objektivní svědectví“ pánů Bognerů a jemu podobných „kryptonácků“ dokázal uvést do logických a objektivních dějinných souvislostí.
Je naším národním traumatem,že kromě revolučního roku 1848 nenajdeme v novodobých českých dějinách jiný příklad lidového spontánního odporu proti mocenské nadvládě než bylo právě květnové povstání v roce 1945. Je proto tím smutnější,že „SUDETENLAND“ a jemu podobné pamflety mohou najít prostor pro publikování takových záměrně protičesky orientovaných pomluv.

Dobrý den,náhodou jsem přibrouzdání objevil tuto stránku.Jsem Čech a to co tady čtu od nějakého člověka (Bogner) který by jak se dívám nejraději znovu okupoval naší zem Sudetolandsmanšaftem no to snad ani není možné že dokáže něco takového vyslovit.Ano je plno takovýchto kteří by rádi znovu chtěli aby byli opět nadřazenou rasou ale bohužel mají smůlu.A divím se že někdo dovolí takovéto přihlouplé názory publikovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *