Rubriky
Zajatci

Rovensko pod Troskami

Dne 11. 5. 1945 dorazila opožděná kolona ozbrojených německých vojáků doprovázená německými civilisty. Tato kolona se zde vzdala partyzánům a rudoarmějcům. Při odzbrojování německých zajatců došlo k nešťastné náhodě a výbuchu odkládaného granátu. Při tomto výbuchu byl zabit ruský důstojník. Jeden z Němců se dal na útěk.
Ihned po tomto incidentu bylo před školou zastřeleno několik německých vojáků a civilistů. Ostatní zajatci byli přinuceni si vykopat společný hrob v poli za školní zahradou. Dle pamětníka partyzáni „neznali slitování“. Po pěti popravovali německé zajatce za přihlížení místních obyvatel.
Celkem zde bylo popraveno na 365 německých vojáků a civilistů.

35 reakcí na „Rovensko pod Troskami“

Vzdávat se byla veliká chyba at to bylo Rovensko tak i jinde-prostě špatně.

Pan Cisar má jistě pravdu, je lépe zahynout hrdě v boji než být zajat a odstřelen nějakým sadistou, který si 8. května 1945 začal hrát na partyzána. Avšak Němci jsou zvyklí poslouchat své vedení a to podepsalo kapitulaci. Navíc je třeba vzít v úvahu jeden důležitý faktor: Německé obyvatelstvo ani němečtí vojáci od Čechů v podstatě nic zlého nečekali a na výbuch české brutality vůbec nebyli připraveni. Vždyť až na výjimky se Češi po celá ta léta chovali k Němcům loyálně a mnohdy i přátelsky. Srdečné rozhovory Čechů s Němci, flirtování českých žen a dívek s německými vojáky apod. – to byla za Protektorátu zcela běžná každodenní skutečnost. I oficiální říšskou propagandou byli Češi viděni jako národ víceméně přátelský. Obyčejný sudetský či protektorátní Němec tedy vůbec nemohl tušit, jaké peklo Češi po německé porážce rozpoutají! Německé obyvatelstvo sice prchalo před Rudou armádou, kterou Goebbelsův resort vylíčil v nejkrvavějších barvách, ale naprosto si nepřipouštělo, že by právě tak mělo utéci z dosahu dříve přátelských Čechů. Mnohá svědectví německých pamětníků popisují, že často se pak sovětští důstojníci stavěli proti českým krutostem a v některých případech i vraždám opravdu zabránili. Tedy pravý opak toho, co průměrný Němec očekával.

Přesně tak to bylo! Každý kdo našel samopal na louce nebo příkopě byl partizán a hurá střílet němce a nejlépe už ty odzbrojené a přitom mnohý takový partizán ještě měsíc před koncem války běhal na gestpo udávat souseda že chová na černo slepice,podotýkám znova ne každý ale dosti jich bylo.No rok 1948 a ejhle někteří před časem partizáni prchjí do němec před komunisty a tvrdí že oni nic,vždy přátelé němců a rychle vzpomenou co vše za války i po ní dělali pro němce a chtějí azyl.Toto se děje až do roku 1989 kdy jdou všichni do ulic,Komunisté,Rusové nepřátelé největší,německo a západ kamarádi maximální,kapitalismus chceme ihned a němci pojdte k nám.Rok 2012-Země se rozprodává podivným ruským podnikatelům,kapitalismus hrúza,západ špatný a ve volbách zatím jen podle průzkumu jdou pomalu ale jistě nahoru proruské barvy.No a pak se v nich vyznej.Pravda,válka byla strašná,zabíjení,nálety,hlad a na obou stranách.Nehájím tady němce ani nikoho ale pravda je že češí jsou v převlékání kabátů mistři a právě na to holt němci doplatili nejen v Rovensku ale na mnoha místech kde rozhodli odevzdat zbran a vydat se na milost.

Víte, ve městě kde žiji, je bývalá Pečkárna, Kobyliská střelnice s cca 300 jmény odbojářů včetně postřílených dětí, věznice na Pankráci a spousty pomníků a pomníčků z dob války. A stále ještě vzpomínky pamětníků na revoluci 1945 a řádění nacistů, na týrání českých odbojářů. Pár desítek kilometrů to mám do Lidic…pár desítek kilometrů do Terezína. Abych pravdu řekl, pláč Němců nad odsunem a „brutalitou Čechů“ na konci války mi je zcela cizí a naopak pláč mých spoluobčanů nad důsledky války pro Němce, nepochopitelný.

Čech nebo Němec , každá poprava bez soudu at‘ civilistů nebo vojaků beze zbraní je jen sprostá vražda a nezáleží přeci na příslušné národnosti.
Nebo si snad pane Z.Kratochwile myslíte že byl nějaký zásadní rozdíl mezi průměrným Německým a Českým civilistou ? nebo snad že všichni Němci byli nacisti?
Za Lidice , Ležáky atd. byli konkrétní vyníci souzeni a po zásluze potrestáni ale za podobné vraždění jako zde ,,Rovensko pod Troskami,, a mnoho dalších které se odehrály v letech 1945-46 na Českém území , nikdo souzen ani potrestán nebyl !
Což je ten podstatný rozdíl , i když ne zcela pro všechny pochopitelný .

Já pocházím z malé obce na pomezí okresu Jindř.Hradec,Pelhřimov a Tábor a na počest nerovného boje z 5na 6 května 1945 mezi místními občany spolu se skupinkou partizánů proti místní posádce vermachtu kterou chtěli jen odzbrojit(což si myslím že i oni jako obyčejní vojáci brali jako na konci války nutnou věc)jenže by v obci nesměl být zrádce(německého původu)který přivolal jednotky SS z blízkého městečka a na konci války zbytečně němci vraždili české obyvatelstvo,tady ještě chápu že to bylo v boji a náckové se snažily bránit,ale poblíž je obec Leskovice kterou nacisti vyvraždily(muže a chlapce)ženy a děti naštěstí přežily a vypálily do základů-nevinné lidi co neměli s bojem nic společného a velitele Pelhřimovské posádky který toto má na svědomí našli naši novináři nedávno jak si spokojeně užívá důchodu v bývalém západním německu a místo omluvy zavolal na novináře místní policii za obtěžování.V obci partizánského boje je památník odboje a krom hrobu místních padlých občanů je zde i soupis přes 2000jmen obyčejných občanů co zahynuli během německé okupace.Poválečné odsuny byly nezbytné a jedinné možné řešení důsledků německé okupace naší vlasti.A co se týče českých vztahů s němci tak nebyly tak negativní jak si místní postsudetsští němci myslí.Např u Pacova je již od konce války hřbitov německých vojáků a přežil jak komunismus tak i polistopadovou dobu a je v pěkném stavu,další je vyprávění rakouského vojáka Josefa Jannyho bojujícího za německou mašinérii v prostoru kolem Brna na konci války který vypráví s údivem jak k němu a jiným vojákům byly právě češi daleko přívětivější než němci a hlavně sudetští němci.(doporučuji přečíst knihu ….Za vůdce,národ a otčinu).Jen jsem chtěl ať tady nikdo neháže špínu na to co se stalo po válce němcům a nechává na pochybách právě chování těch němců k našim obyvatelům během celé okupace od r.1938 až do uplného konce války a mnohdy i po válce kdy umíralo hodně čechů při potyčkách s Henlainovci,Banderovci a jinými poloarmádami tvořenými nejvíc sudetskými němci.

O nacistických zločinech bylo psáno již mnohé. Nikdo by se neměl na německé zacházení s českým civilním obyvatelstvem skrze růžové brýle. Je sice pravda, že ze zemí, které Němci okupovali jsme to ‚chytli‘ ještě docela lehce, to ovšem neznamená, že by nacisté byli nějací pohodoví usurpátoři.

Každý by si však měl nejprve zamést před vlastním prahem. Zatímco pro Němce je nacizmus naprosté tabu a prakticky jej vykořenili ze své mentality, pro Čechy je stále problém podívat se do zrcadla. Nikdo nemůže plivat na nacisty, když sám po přervatu převzal jejich brutalitu a nelidskost. Jak napsal pan Holzknecht, každý neprávem ukončený lidský život není nic jiného než sprostá vražda. Je třeba se omluvit.

Nemohu však nikoho soudit. Lidem, kteří se dopustili zločinů na Němcích bylo ublíženo. Zlo plodí zlo a byly důvody se mstít. Nevím, jak bych se zachoval, být v kůži euforicky a smečkově smýšlejícího Čecha, který za války nasbíral nenávist k Němcům tak, jako zbytek evropy a který najednou může betrestně vracet.

Rozdíl je v tom, že Němci se omluvili a učinili všechno pro to, aby odčinili svou vinu (a v případě Němců jde snad o nejkolektivnější vinu z kolektivních vin. Vždyť kdo v roce 43 nemiloval Vůdce. Bojovalo celé Německo. Několik slušných lidí se v tomhle moři hnoje snadno ztratí.

My jsme neudělali nic. Jen se tvrdohlavě držíme přesvědčení, které má kořeny v téměř 70 let staré propagandě.

Je hrozně těžké soudit tohle neštastné období našich společných dějin. Pro pochopení toho, proč čeští Němci ve velké většině propadli nacistické ideologii, je třeba se vrátit až do 19. století. Už tehdy mezi českými elitami vznikaly silně protiněmecké nálady, k očištění historických českých zemí, a odstranění „německého živlu“. Je všeobecně známo, že po vzniku Československa s novým státem Němci příliš nesouhlasili, ale jejich protesty byly brutálně potlačeny vojskem. Národnostní politika meziválečného Československa nebyla dobrá. Němci sice nebyli doslova utlačováni, ale rozhodně nebyli úplně rovnopráb´vným národem, např. většina státních úředníků v Sudetech musela být české národnosti a podobně, což se později negativně odrazilo i v hospodářské krizi počátkem třicátých let. Není potom divu, že spousta Němců považovala vše české za příčinu svým potíží, a uvěřila Henleinovi, co což později krutě zaplatila. Nikdo určitě nechce popírat zvěrstva, kterých se často okupační správa dopouštěla i na zcela nevinných lidech.Už sám akt okupace českých zemí byl protiprávní. Ovšem je také pravda, že spousta válečných zločinců byla za svoje činy později v Německu souzena, v Česku ti, kteří po válce prováděli obdobné hrůzy, nikdy odsouzeni nebyli, naopak dostali generální amnestii. Jistý Max Rostock, bývalý šéf kladenského Sicherheitsdientu, spoluzodpovědný za osud Lidic, se stal po válce agentem StB a byl vyslán do Německa. V tom vidím komunistickou licoměrnost. Možná už by bylo opravdu lepší, nechat staré dějiny spát. Rozhodně to pro českou kulturu a hospodářství byla velká škoda, že Němci byli vyhnáni.

Nástupem Adolfa Hitlera k moci roku 1933 došlo ve vzájemných vztazích Čechů a Němců v českém pohraničí k postupným změnám. Nacistické Německo začalo podporovat prostřednictvím sudetoněmeckých stran a spolků národnostní a rasovou nesnášenlivost. V této činnosti se vůdčí role ujala Sudetoněmecká strana, kterou založil Konrád Henlein. V druhé polovině třicátých let se neustále stupňovaly nejen požadavky českých Němců vůči československé vládě, ale docházelo i k formám otevřeného nepřátelství vůči Čechům, kteří byli slovně i fyzicky napadáni, kterým bylo odmítáno poskytování služeb a prací ze strany Němců, či znemožňováno své služby a práce Němcům poskytovat. Stále častěji se konaly pochody německých hajlujících výrostků, Čechům a Židům bylo vyhrožováno, byla jim rozbíjena okna, ničen majetek. Mnoho smíšených česko-německých manželství bylo z důvodu německé nenávisti k Čechům rozvráceno.

Tato situace vyvrcholila 12. září 1938, když Adolf Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku nevybíravě zaútočil proti Československu, což podnítilo sudetské Němce k vyvolání puče. Ještě téže noci došlo v pohraničí k útokům henleinovských bojůvek proti čs. policejním stanicím, celnicím a poštám, při nichž bylo zavražděno několik desítek úředníků a vojáků. Na tuto situaci odpověděla čs. vláda posláním vojska do pohraničí k potlačení puče. Dne 29. září však byla uzavřena Mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií, Velkou Británií a Francií o odstoupení pohraničí nacistickému Německu. Když československý prezident Edvard Beneš zjistil, že ztrácí spojenecké vojenské záruky Francie a Velké Británie, 30. září Mnichovský diktát přijal.
Ihned po přijetí Mnichovské dohody nastalo vyhánění Čechů a Židů z pohraničí. K nim se v útěku přidali i němečtí antifašisté, kteří se obávali represí. Vyhánění nebylo prováděno na základě žádného oficiálního dokumentu, ale realizováno bylo masově pod obrovským nátlakem a výhrůžkami zejména německých ordnerů, ale i těch, kteří se slovního i fyzického napadání Čechů a Židů dopouštěli již dříve. Utečenci nakládali svůj majetek na vozy, do automobilů a železničních vagónů a prchali zpět do své zmenšené vlasti. Při útěku docházelo i k událostem, jako byly například krádeže, vyhrožování střelnými zbraněmi, či jiným. Kromě národnostní a rasové nesnášenlivosti českých Němců hrála v mnohých případech útoků na Čechy i touha po kořisti.

V první vlně utečenců byli nejen státní zaměstnanci (finanční stráž, úředníci, pošťáci, policisté), kteří byli od Němců nenáviděni nejvíce a doslova přes noc přišli o práci, ale i dělníci, živnostníci, zemědělci a jiní zaměstnanci. Záleželo na situaci v různých místech a oblastech, na poměru národnostního složení, na aktivitě místních sudetoněmeckých vůdců a skupin. Po převzetí moci Němci a nastolení řádných orgánů se situace zklidnila. V českém pohraničí zůstalo 319 tisíc Čechů, zejména starousedlíků, zemědělců, kteří zde měli svoji půdu, ale i dělníků a ostatních zaměstnanců. Bylo zapotřebí pracovních sil a nebylo možné pokračovat v politice okamžitého vyhánění. To se však jevilo jako dlouhodobý cíl, jež v dobách války nakonec přerostl i ve snahu vysídlit český národ z jeho historického území úplně.
Po 1. říjnu 1938 se české obyvatelstvo ocitlo v pozici národnostní menšiny, která neměla naprosto žádná národní práva. Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven ve prospěch Říše. V úředním styku byl zakázán český jazyk, česky se nesmělo mluvit ani na veřejnosti a v dopravních prostředcích. Češi nesměli vykonávat zaměstnání v kterékoliv instituci státní správy, dále nesměli vykonávat žádné politické funkce, ani na obecní úrovni. Postupně byly zrušeny všechny české noviny, byl zakázán tisk českých knih, do kin nesměl přijít žádný český film, bylo zrušeno české vysílání v rozhlasu. Omezována a nakonec zakázána byla i česká divadelní ochotnická představení, fotbalová utkání, taneční zábavy, poutě, veřejná procesí i kázání a bohoslužby v češtině.[1] Zavřena byla většina českých veřejných knihoven, české střední školy, omezen byl počet základních škol. Češi byli znevýhodňováni při získávání práce, a po okupaci Čech a Moravy odcházeli do Protektorátu. Postupně byly hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke konfiskaci českého zemědělského majetku. Do roku 1943 se ocitlo v německých rukou zhruba 75 tisíc hektarů půdy, kterou dříve vlastnili Češi. Kromě toho byli Češi omezováni v nakládání se svým majetkem, nesměli ho dále prodávat do českých rukou apod. Češi, kteří podlehli soustavné šikaně ze strany německých úřadů a formálně se přihlásili k německé národnosti, byli po válce „vysídleni“ do Německa (nebo do Rakouska)

Z Marsu je zřejmě pan Michal a nebo spíše potomek těchto sudetských nacionálně vymytých sudetských utlačovatelů českých lidí

Psát sem nadále jakékoliv komentáře je pravděpodobně jen ztráta času. Spousta dokladů o tom, jak první republika do jisté míry národnostně diskriminovala svoje menšiny, je dohledatelná, například o tom vypovídají i stenografické záznamy z jednání předválečného parlamentu. A číst výňatky jako okopírované z komunistických učebnic dějepisu není zajímavé. Německo je dnes největším obchodním partnerem České republiky, bez něj by na tom byla hospodářsky mnohem hůře. Vytahovat občas z hrobů staré duchy je ale i ve 21. století pro mnohé politiky v Česku zřejmě, jak je vidět, stále výhodné.

Pane Marku vy máte stejnou nenávist vůči Němcům,jak ti Němci vůči Čechům o kterých píšete! Věřím, že ve vyhrocené situaci by jste, také rád hodil kamenem do Německého okna. Z jaké knihy jste toto opsal? Máte strašně jednostranný a zaujatý pohled. Přečtěte si také něco o nenávisti té druhé strany, popřípadě o nenávisti Čechů vůči Židům. Možná si udělejte kompletní rodokmen a třeba tam také najdete svého Němce.

Pan Marek je ešte stale asi vlastnikom preukazu štb a komunistickej červenej kartičky 🙂

no hlavně že nemám průkazku Gestapa nebo NDSAP jako pán slovák Emanuel Haag-pardon,ale to jméno či nick už svědčí o všem-jo a Habermanův mlýn jsem také viděl a větší hovadinu a snůžků výmyslů a lží není v žádném jiném filmu vidět.Asi nevíte že to financovali Němčouří a točil Slovák 🙂 a všichni ví co byly Slováci za války zač:-(

Ty si fakt de..l a primitív,kolko mas vlastne rokov,ked tu trúsiš taketo kraviny? Co maš vlastne proti mojmu menu? Ano,som slovak,nemam sa za co hanbit,a co sa tyka,za koho bojovalo Slovensko,sa nehanbim,som na to dokonca hrdy,pozri si knihu,,od Tatier po Kaukaz,pochopiš,a ak nie,tak potom si fakt deb.l.

Ako ste vy bojovali proti okupacii? Sedeli ste na prdeli a cakali americanov a rusov,ked bolo po vsetkom,prevratili ste 2 tramvaje miesto pusiek a samopalov ste si na barikady vzali housky ze salamem a nazvali ste to prazsky povstaní..ved si smiesny,kdo vlastne si rozdelil europu? Komu ta vojna hrala do karet? Predsa rusi a amici, Marku,u nma si iba komunisticke hovado z byvaleho totalitního rezimu,takych ,ako si ty opovrhujem a nebojim sa vas nazvat zradcami naroda,lebo cesko mohlo vyzerat inak,co sa tyka vyspelosti,ved ste vy cesi hrdy to národ:-),zavislí na nemeckej ekonomike.

no ono první zrada přišla od Anglie s Francií a kdyby jsme se bránili proti náckům tak tito spojenci by šli proti nám,další bylo Polsko-čož to byly rolníci jen s vidlema kteří chtěli ukráct další kus naší vlasti,dále Slováci jakmile nás Hitler zabral v ten okamžik se stali spojenci nácků a fašistický stát v čele s Tisem,o Maďarech nemluvě-taktéž fašistický stát,Rakousko už Hitler zabral dříve tak co mohli češi dělat-jen přihlížet jak nás tito vrazi a kolaboranti celou válku systematicky likvidovali,vraždili,ponižovali a týrali,nejsem komouš ani je neuznávám,ale pravda je že nebýt Rusů a jejich obětí tak Čechy již neexistují a roztahovali by se skopčáci po celé Evropě.Ty jsi hovado skopčácký a ty by jsi asi přežil a jak by jsi lezl náckům do zadku tak by se ti asi i dobře dařilo,jestli to nevíš tak Československo bylo jedno z nejvyspělejších států Evropy i světa a to nás ještě ekonomicky táhlo ke dnu Slovensko a podkarpatská Rus a oto němcům šlo-o naši ekonomiku a průmysl.

Á rasista Marek se projevuje.Typický český komouš, kterých je tu ještě sakra moc.Hele ty rádoby Čehúni nejvyspělejší na světě víš,co by jsi potřeboval pořádně si popovídat se svýma pradědama, aby ti to vysvětlili a nejlépe německy, jakběžně mluvili.A do Slováků se neser hej!

Co? Poláci s vidlami?To možná ty! udělej si rodokmen a pak piš.Ty kokso takého vola dlho som nepočul…

Ty si fakt Marek zrely sa dat vysetrit,skadial beries take bludy,co ty vies o slovenskom state? Slovenska koruna po odtrhnuti od cechov bola kryta zlatom a svajciarsky frank bol slabsi ako nasa mena. Po odtrhnuti od vas uroven Slovenska narastla na rozdiel od vas,som Slovak,nie nemec a som hrdy,ze moji predkovia bojovali proti bolsevikom a komousom po boku gen. Vlasova.dedov brat bol vlasovec a nam rozpraval,co bolsevici robili za zverstva. So Sudetami mam spolocne to,ze chodim na chalupu,co cesi zhumplovali po nemcoch a davam ju do obyvatelneho stavu.Este tam je par nemcov,co prezili ponizovanie od ceskych sudruhov,spomienky im nevymizli ani po tolkych rokoch,mam tych ludi rad pre ich silu prekonat potupu,co ste pachali na nich a zostat nemcami na sudetach,sudetenland nikdy nezanikne,ako nezaniklo Slovensko,vzdy je to len o urcitej dobe,Marečku.

Pane emanueli haagu, vidím, že si do vlastního hnízda nenaplivete, pouze jinde. Dobrá, takže tím, že Váš příbuzný byl vlasovec, je odpuštěno vše co v českých zemích jeho soukmenovci napáchali. Děkuji za poučení a jen bych chtěl skromně připomenout deportace Židů do konc. táborů, které jste si prováděli ve Slovenském štátě nadšeně sami. Ostatní samostatné evropské státy, sice také neokupované Němci, ale v jejich sféře vlivu, toto učinit odmítly. Toť jen pro příklad krystalicky čistého slovenského chování.
Tím chci říci, že žádné násílí na jednotlivci i skupině obyvatel by se nemělo tolerovat a lidé by měli být vychováváni v pravdě ke své historii, jak české, tak německé a koneckonců i slovenské. Žel zlo plodí zlo. Jen by se nemělo odsuzovat od konce a přitom zůstávat, ale mělo by být odsouzeno již od počátku všeho toho smutného běsnění.

Ked uz nemate co povedat,vytiahnete zidov,no aj na to je odpoved,dr.Tiso bol postaveny pred hotovu vec,nemal na vyber,predovsetkym si hajil svoj narod,tym padom židi boli odsunuti,no dalsie odsuny sa mu uz podarilo zastavit,no o tom sa nechce pisat,ani moc vraviet. Komunisti drzali ludí v nevedomosti,co sa im aj podarilo. Co sa tyka vzniku Slovenska,ma to Mareček pomylene, Slovensko vzniklo 14.marca 1939,nemci napadli cechy 16 marca,uz sme boli druhy den slobodny národ.

tak pan Emanuel má koukám názor na Slovenský fašistický stát jako by byl křišťálově čistý že ani křišťál křišťálovější být nemůže-citace jednoho zkorumpovaného politika,jinak okupace naší vlasti když nepočítám UKRADENÉ sudety v roce 1938,byla 15.března 1939 a to Tiso již dávno věděl dopředu a paktoval se s Hitlerem a byl jedna prdel s náckama

Co ti vyšustali babičku nackovia,ked si proti nim tak velmi zaujaty? Videl si vlastne dediny po odsune ako vyzerali a ake su teraz? Vsetko ste zhumplovali,rozkradli jak cigani,strechy popálene,domy rozobrane,z nemeckeho naroda vzisli architekti,co vybudovali cesko,dr. Tisa neber do ust,nic o nom nevieš,obesili ste nam Tisa,zostrelili Stefanika,o Dubčekovi radšej pomlcim,aby ta nekleplo,to su tie eštebacke maniere ceskych sudruhov

Este sa vyjadrím k odsunu židov zo Slovenska na komentar pana Martxa. Odsun židov prebiehal organizovane pod dohladom vlady,takze sa nerobili žiadne zverstva,ako robili češi s nemeckym obyvatelstvom. To slovo,,nadsene,,by som na vasom mieste vynechal,nemali sme na vybranie,bola to podmienka,ktoru Slovensko muselo prijat,aby zachovalo svoju identitu. Židov na Slovensku sme nevrazdiliako vy sudetskych nemcov.

Pan Emanuel Haag ví totální hovno jak se chovali sudeťáci k Čechům za doby okupace,víte uplný hovno jaký strach o život měli čeští vlastenci,čeští obyvatelé,víte uplný hovno jak se tady žilo jak sudeťáci udávali na gastapo tisíce a tisíce jim nepohodlným českých občanů a ti byli bez soudů a bez slitování VRAŽDĚNI,MUČENI,TÝRÝNI nejen oni,ale celé rodiny a často celé vesnice a ve městech ulice,víte uplný hovno kolik našich lidí padlo životem pro tu německou chátru a lůzu a jak z Vaší huby padají taková hovna o tom jaký jsou Češi zvířata že odsunuly obyvatelstvo vlastně kvuli kterému vše začalo-ale jelikož jste Slovák tak vám odpouštím a naopak moc děkuji že jste hulákali v 92hém že „dosť bolo čehůnou“-Čechám alespoň odpadla ta pomyslná koule z nohou a konečně náš „bratr“ přestal cucat náš dudlík.Ale to je mimo toto téma roku 1938-1945.V této době mělo Slovensko „dudlík“od Hitlera a sálo německé mlíčko 😀

Co ti na to odpovedat? Chleba ti dat mozem,no rozum ti nenalejem,si zaslepeny byvalym rezimom,asi si sa mal velmi dobre za totacu,moj nazorvies,po skonceni vojny zabitie obcana bez sudneho procesu,ci bol cech alebo nemec je sprosta vrazda.

Nie vsetci cesi su zvierata,len tí,co po vojne vrazdili,neprekrucuj slova,uz ma seres s tou tvojou hadavou povahou Marku,nemam 20 rokov,mam uz kus zivota za sebou,tak vyberaj slova,inak anonyme,hanbis sa za svoje priezvisko,ked ho tajiš?

Tak to vůbec nebylo-Němci byli popraveni,protože z okna školy někdo zastřelil sovětského důstojníka jdoucího na protější straně chodníku.Vím to zcela určitě,protože jsem jako chlapec bydlel kousek odtud.Nebyli to jenom vojáci,ale i zajatci.Němci by se v obdobné situaci chovali daleko hůře-ti by vybílili Rovensko jako Lidice a Ležáky.

Byli to lidé a zaslouží si úctu. Závist, myšlení a jednání stáda..dosud převládající doména velké části čechů.

Nemůžu si pomoct,ale němci se k porobeným národům chovali nesrovnatelně hůř ,než češi k němcům. A proč vlastně tu válku němci začínali? Vždyť je nikdo neohrožoval.Nikdo po nich nechtěl ani píď země.Proč teda ty šílené masakry v Polsku,Francii,Řecku,v Čechách a dalších zemí?Jako stádo zuřivých bestí se hnali Evropou.Mají na svědomí 50 milionů lidí.A některé to evidentně nijak netíží.

Ale vím . A nepovažuju to za správné ani spravedlivé.Ale proč němci tu válku vlastně začínali? A proč jí vedli tak odporně zvrhlým způsobem?Proč ty strašlivé masakry civilistu na samém konci války?Výte vy co prováděli ti vaši sudeťáci ženskejm z pochodů smrti? Tady ve Volarech jich umlátili kolem čtyřiceti.Podíval ste se někdy na nějakej dokument o tom co prováděli němci na okupovaných územích? Za to,co se jim stalo po válce můžou poděkovat jen svým vlastním soukmenovcům. Nikomu jinýmu. Hlásáte tady kolektivní vinu,češi sou podle vás špatnej národ. Jen se bráním vaší vlastní zbraní. Já tu kolektivní vinu nevymyslel. Každá váka má i svoje poválečné zůčtování.A jen tak mimochodem,byl to ten jejich tolik milovanej Hitler, kdo prohlásil,že jestli tuhle válku něm,ci prohrajou,nemají právo na další existenci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *