Poprava Němců v Ivančicích

13.Říjen 2010 by  
Sudety Články

V monografii Město Ivančice (2002) čteme v oddílu „Od konce druhé světové války do současnosti“ (PhDr. Jan Břečka) následující pasáž:

„Revoluční spravedlnost, nerozlišující mezi obyčejným Němcem a nacistou, přišla v Ivančicích ke slovu ihned po skončení války. Dne 10. května byl z podnětu RNV (revoluční národní výbor) ustaven „revoluční soud“, který odsoudil k trestu smrti některé Němce a kolaboranty z Ivančic a okolních obcí. V bouřlivé atmosféře plné vášní, emocí a nastřádané zloby, se o vině či nevině obžalovaných dlouho nediskutovalo. Zástupci „soudu“ se po vynesení rozsudku vypravili na partyzánský štáb za A. Řepkou, aby jim dal k dispozici své lidi pro vykonání exekuce. Řepka však odmítl a zástupci proto odešli do provizorních kasáren ve škole na Brněnce (podle sdělení Jana Lysáka ze dne 27. 2. 1998). Mezi českými partyzány se sice nenašel žádný dobrovolník, ale nakonec se k účasti v popravčím komandu přihlásila skupina Arménů.

Večer 10. května se vydal ulicemi města průvod odsouzenců, doprovázený rozvášněnými výkřiky davu (pramen: S. Nováček, Z dějin mor. Židů). V prostoru za Panovského cihelnou u Mřenkového potoka bylo posléze zastřeleno 12 – 14 osob…“

Seznam popravených dne 10. 5. 1 945 v Ivančicích:

Všechny uvedené údaje jsou čerpány buď již z materiálů publikovaných nebo z archivních materiálů veřejně přístupných a uložených ve Státním okresním archivu v Rajhradě.

Některé údaje v použitých pramenech byly chybné (např. uváděné dat. úmrtí L. Reisingera 9. 5.). Pozornosti zaslouží zvlášť příčiny smrti uvedené v matrikách – vyložené falzifikace. Všichni byli zastřeleni. Pramenem jsou hlavně matriky z dotyčné doby, a to farní (uložená na městském úřadu v Ivančicích) a městská (uložená ve Státním okresním archivu v Rajhradě). Zápis o úmrtích z 10. května byl v městské matrice učiněn teprve 9. září 1945! Náš seznam vyžaduje upřesnění, poněvadž všechny zprávy nejsou vždy spolehlivé.

1. Bayer Oskar, nar. 14. 2. 1894, byt. Brno, vrchní účetní v Brně. Compressis thoracis et con/tusiones corporis – stlačený hrudník a zhmoždění trupu.

2. Caesar František, nar. 22. 6. 1902, byt. Neslovice, majitel pily. Ulcera ventriculi – žaludeční vředy.

3. Dvořák Jaroslav, nar. 3. 2. 1887, byt. Ivančice, správce nemocnice. Vulnus sclopetarium – střelná rána.

4. Eigel Vavřinec, nar. 22. 7. 1911 v Jihlavě, byt. Ivančice, Krumlovská 18, dělník. Vulnus sclopetarium – střelná rána.

5. Ill Jan, nar. 20. 10. 1897 v Kammerhofu, Rakousko, byt. Ivančice, sedlář. Vulnus sclopetarium thoracis – střelná rána do hrudníku.

6. Konečný Julius, nar. 15. 2. 1883, inspektor drah (soukromý úředník). Sclerosis coronaria – skleroza věnčitých tepen.

7. Lockerová Terezie, byt. Ivančice, Oslavanská 47, modistka (bez udání příčiny úmrtí).

8. Ondráček Rudolf, nar. 17. 4. 1882 ve Vémyslicích, ženatý, obchodník zeleninou. Sclopetaria multiplicia – mnohočetné střelné rány.

9. Ottawa Jindřich, nar. 12. 7. 1889, byt. Ivančice, Na Úvoze 12, ženatý, penzista. Arteriosclerosis universalis – povšechná arterioskleróza.

10. Polach Antonín, nar. 31. 3. 1877 v Dol. Otaslavicích, byt. Ivančice, penzista, rozvedený. Vulnera sclopetaria – střelné rány.

11. Reisinger Leopold, nar. 6. 11. 1886, bytem Ivančice, Dr. V. Novotného 10, ženatý, malíř a natěrač. Enterocolitis peracuta – akutní zánět střev. Den úmrtí uveden 9. 5. 1945!

12. Schachrová Olga, nar. 18. 6. 1870, bytem Ivančice. Marasmus senilis – stařecká sešlost.

13. Scholtiská Anna, nar. 12. 6. 1874 v Brně-Řečkovicích, bytem Ivančice, učitelka německé školy. Vulnera scissa antebrachii-serpis – řezná rána na předloktí – sebevražda.

14. Stixová Anna, roz. Lichmannová, 48 let, bytem Ivančice, v domácnosti, vdaná (bez udání příčiny smrti).

15. Valenta Bernard, nar. 20. 5. 1892 v Jindřichově Hradci, bytem Ivančice, ženatý, šofér. Vulnus sclopetarium thoracis – střelná rána hrudníku.

16. Zdražil Ferdinand, nar. 7. 9. 1882 v Brně, bytem Ivančice, ženatý, celní asistent. Vulnus sclopetarium capitis – střelná rána hlavy.

17. Zdražilová Julie, nar. 4. 5. 1895, bytem Ivančice, manželka Ferdinanda Zdražila. Utopení – sebevražda.

Zdroj:  http://www.ivancice.cz/